Les bases de dades com a plataforma de negocis internacionals

Posted by

Cambra Barcelona, 25 de maig de 2021

La Cambra de Barcelona, amb la participació d’empreses i entitats expertes en internacionalització, organitza jonades per presentar bases de dades i acompanyar les empreses en la utilització i selecció de les més adients per fer negoci internacional

Les jornades estan adreçades a tot tipus d’empreses que desenvulopen activitat internacional