La Sindicatura de Greuges de Barcelona i el Síndic de Greuges de Catalunya renoven el seu conveni de col·laboració

Posted by

La veu de la Sindicatura, 28 de desembre de 2021

Els compromisos assumits en aquest conveni es duran a terme amb ple respecte a la independència de cadascuna de les institucions, atesa la inexistència de cap relació de jerarquia, ni de dependència orgànica o funcional entre elles.