La síndica recomana a l’Institut de Cultura de Barcelona agilitzar el procediment d’atorgament de subvencions i millorar la comunicació amb la ciutadania

Posted by

La veu de la síndica, 2 d’agost de 2021

Després de conèixer retards molt significatius en l’atorgament de subvencions per part de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), la síndica de greuges ha recomanat adoptar les mesures necessàries per millorar i agilitzar el procediment d’atorgament de subvencions, amb l’objectiu de reduir els terminis en la resolució de recursos i adequar-se a una bona Administració.