La nova llei d’educació esperona els governs autonòmics a actuar als patis, menjadors i activitats extraescolars per reforçar el català en aquests espais

Posted by

El Butlletí de la Plataforma per la Llengua – Barcelona – 27 de novembre de 2020

La Plataforma per la Llengua celebra que la seva esmena s’hagi incorporat en la modificació de la Llei Orgànica d’Educació, fet que suprimeix la vehicularitat del castellà. La llei també obliga els governs autonòmics a garantir que els alumnes són competents en les dues llengües oficials.