La discriminació per edat: un problema en augment

Posted by

Fundació Pasqual Maragall, 31 de maig de 2021

Aquesta és una de les conclusions de l’informe AGE Barometer 2020, un estudi que avalua anualment la situació socioeconòmica de la gent gran a la UE i identifica fortaleses i mancances en la legislació i els recursos socials al seu abast. L’informe també posa en relleu com la Covid-19 ha accentuat el greuge comparatiu en els drets de la gent gran.