Intel·ligència artificial: sector indústries culturals i basades en l’experiència

Posted by

CambraDigital, 21 de maig de 2021

La Intel·ligència Artificial és una de les tecnologies amb més creixement i amb major impacte al sector de les indústries culturals i basades en l’experiència.

Veurem quines són les tendències actuals de la Intel·ligència Artificial i les oportunitats que ens ofereix aquesta tecnologia a través de tècniques i solucions existents.

26 de maig de 10:00 a 11:00