Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

Posted by

DECIDIM.BARCELONA, 5 de juny de 2021

Les més de 150.000 persones amb discapacitat de la ciutat poden votar des de l’1 fins al 19 de juny, per internet i de forma presencial, a les eleccions del Consell Rector de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. Per poder exercir el dret a vot serà necessari que la persona amb discapacitat, o les persones representants legals o tutors, estiguin inscrites al cens electoral.