Estratègia d’Alimentació Sostenible amb horitzó 2030

Posted by

Decidim.Barcelona, 6 de maig de 2022

Barcelona està elaborant una Estratègia d’Alimentació Sostenible amb horitzó 2030 per tenir un full de ruta compartit de les polítiques alimentàries a la ciutat que serveixi per transformar el sistema alimentari. Entra al procés i informa’t dels antecedents, les sessions i debats que es produiran i participa a l’enquesta!