Es posa en marxa la recuperació de la biodiversitat del litoral barceloní

Posted by

Butlletí del Districte Sant Martí, 9 de juliol de 2021

El Port Olímpic i el Zoo de Barcelona han iniciat un projecte de renaturalització del litoral a través de l’ambientalització dels dics submergits del Port per afavorir els fons marins i millorar la integració ambiental del Dic de Recer.

S’hi col·locaran 2.000 blocs de 25 tones que reforçaran els dics submergits garantint la correcta funcionalitat del Port i la seva seguretat, reduint el fenomen de l’ultrapassament durant els temporals.