Els museus, en caiguda lliure

Posted by

Núvol, 20 de maig de 2021

Sense direccions fortes, els museus no enfrontaran la crisi. Convocades quatre direccions els mesos d’abril i maig de 2021, ens calen concursos de direcció lliures i oberts. Només els concursos lliures i oberts poden garantir l’excel·lència. Una reflexió de F. Xavier Menéndez i Pablo