El somriure trol de Carles Porta

Posted by

Núvol, 21 de setembre de 2021

A primer cop d’ull, podríem pensar que el sensacionalisme de Crims és una injecció de plaer primari tan gratuïta que no s’entén què hi pinta a TV3. Error! El true crimefa el servei públic crucial de recordar-nos que Catalunya és un país ple de males persones. Per Joan Burdeus