“El millor homenatge és exhumar una fossa”

Posted by

Núvol, 8 de juny de 2021

Marc Antoni Malagarriga Picas lluita per trobar el cos del seu oncle Guillem, un dels milers de joves desapareguts durant el període 1936-1977. En aquesta entrevista denuncia l’obstaculització de l’obertura de fosses comunes a Catalunya i la gestió del Banc d’ADN. Per Gerard E. Mur