Editors de llibre científico-tècnic i acadèmic

Posted by

Josep Lafarga – Secretari general – Gremi d’Editors de Catalunya, 8 d’abril de 2021

Us fem arribar en annex la convocatòria i el programa de la jornada «Libro académico y calidad de la producción científica en Comunicación» que se celebrarà el dia 13 d’abril (dimarts) de 09.30h a 14.00h, organitzada per la Universidad Rey Juan Carlos.

L’activitat tindrà lloc telemàticament a través de la plataforma Zoom i YouTube.

ENLLAÇ PER INSCRIURE’S:
[En introduir les dades rebreu un enllaç de forma personalitzada]

Libro académico y calidad de la producción científica en Comunicación

L’objectiu de la jornada és promoure el debat i l’anàlisi de les causes de la situació actual del llibre acadèmic a Espanya, així com la recerca d’estratègies per a millorar la qualitat de la producció científica en el camp de l’edició de llibre acadèmic.

Mob. 685 515 912
[email protected]
www.gremieditors.cat

València, 279, 1r1a
08009 Barcelona
Tel. 93 215 50 91