Descobreix la vida dels homes i dones que van aconseguir la llibertat a l’antiga Roma

Posted by

Museu Egipci de Barcelona, 21 d’abril de 2022

El Museu Egipci de Barcelona us ofereix un curs especial del Dr. Oriol Olesti, professor d’Història Antiga de la Universitat Autònoma de Barcelona.
La societat romana és prou ben coneguda, però en coneixem sobretot les grans famílies, els polítics, emperadors o militars, però ben poc de les classes inferiors i de les seves contradiccions. Un exemple magnífic són els lliberts, personatges d’origen esclau que aconseguiren la seva llibertat, i que tingueren un gran dinamisme a la societat i l’economia romana, fins al punt de convertir-se en alguns casos en brillants homes de negocis. El seu èxit no pot amagar l’existència de molts altres lliberts més modestos, dependents fins al final del seu antic propietari, en una relació de dependència interminable. El curs analitzarà aquestes situacions, i també el rol de les dones com a llibertes, figures no prou ben conegudes però també dinàmiques, que ens permeten conèixer una societat romana diferent de la tradicional.
Dates: Dijous del 28 d’abril i 5 i 12 de maig
Horari: de 19.00 a 20.30
Preu: 75 € | Membres Club: 56,25 €