DECLARACIÓ DE LA TAULA DE CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ EN RELACIÓ AL MANTENIMENT DE LA REGULARITAT ADMINISTRATIVA DELS JOVES MIGRATS SOLS (entre 18 i 21 anys)

Posted by

Maria Moro Abadia, Cap d’Àrea de Relacions Institucionals i Participació – 15 de setembre de 2020

Secretaria d´Igualtat, Migracions i Ciutadania, Carrer Calàbria, 147 l 08015 Barcelona l 93 270 16 87 [email protected] l www.gencat.cat/benestarsocialifamilia

La Taula de Ciutadania i Immigració ha aprovat la setmana passada un manifest per alertar sobre la situació d’irregularitat administrativa en què poden quedar milers de joves migrats sols extutelats per la Generalitat quan arribin a la majoria d’edat davant la impossibilitat de renovar el permís de residència, i demanen una solució urgent al Govern de l’Estat.

Segons el manifest, la legislació i la recent jurisprudència del Tribunal Suprem fan pràcticament impossible la plena incorporació d’aquests joves a la nostra societat, tot abocant milers de joves a la irregularitat administrativa, a la impossibilitat de treballar, a la dependència econòmica dels ajuts socials o a l’economia submergida.

Donada la urgència de la necessitat, i sense renunciar a una reforma en profunditat de la legislació d’estrangeria, la Taula de Ciutadania i Immigració demana al Govern de l’estat que reformi immediatament el reglament de la llei d’estrangeria per tal de:

  • Establir una autorització automàtica per treballar per a joves extutelats en el moment d’assolir la majoria d’edat.
  • bé, concedir una residència de llarga durada als joves extutelats amb autorització de residència en arribar als 18 anys.
  • Trobareu adjunt el “Manifest de la Taula de Ciutadania i Immigració sobre l’accés a la regularitat administrativa dels joves migrats sols entre 18 i 21 anys”.

Si la vostra entitat vol donar suport a aquest manifest, el president o presidenta de la vostra entitat ha d’escriure un correu a la bústia de la Taula de Ciutadania i immigració ([email protected]) i expressar el seu suport.