Convocatòria de subvencions

Posted by

Fitxer d’entitat ciutadanes de Barcelona, 25 de gener de 2022

Us fem arribar aquest correu des de la Direcció de Serveis d’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona per a informar-vos que ha estat publicada la convocatòria de subvencions per a desenvolupar projectes en el Marc de l’Acció Comunitària a la ciutat de Barcelona, de durada pluriennal, per als anys 2022 i 2023.
Els projectes objecte de la subvenció han de tenir com a objectiu principal la cohesió i la inclusió social, i es realitzaran mitjançant accions comunitàries de foment de les relacions socials, de pertinença i de cooperació entre membres d’un determinat espai de convivència, que potenciïn el teixit social i associatiu com a element de promoció social i comunitària i donin a conèixer els valors de l’associacionisme i el voluntariat.
Els projectes a subvencionar hauran de fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin la intencionalitat transformadora de:
  • L’enfortiment (apoderament) de la comunitat.
  • La millora de les condicions de vida (donant resposta a necessitats).
  • La inclusió/cohesió social. 
El termini per a poder presentar les sol·licituds estarà obert fins el dia 7 de febrer de 2022.
Podeu trobar la informació i els documents de sol·licitud a l’apartat de subvencions del web municipal:
Ens podeu adreçar les vostres preguntes a [email protected]
Fitxer d’Entitats Ciutadanes de Barcelona
Direcció de Serveis d’Acció Comunitària
Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
Ajuntament de Barcelona
Pg Sant Joan 65, 6a planta
08009 Barcelona