Convocatòria de la sessió ordinària no presencial

Posted by

Districte de les Corts – Ajuntament de Barcelona, 9 de febrer de 2021

Per indicació del regidor president del Consell del Districte de les Corts, us adjuntem la convocatòria de la sessió ordinària no presencial de l’Audiència Pública de l’Estat del Districte de les Corts que amb motiu de l’actual situació sanitària derivada de l’afectació del Covid-19 i d’acord amb el que estableix la normativa sanitària vigent, amb limitació d’aforament de les reunions, es celebrarà sense presencia ciutadana el proper 17 de febrer a les 17 h al Saló de plens del Districte, plaça Comas, 18 planta soterrani 1.

El seguiment de la sessió es podrà fer per streaming a través de la pàgina web del districte: https://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca i de la plataforma digital de participació de l’Ajuntament de Barcelona o directament en aquest enllaç del canal YouTube: https://youtu.be/BbFhH21NfSI

Per part dels membres de l’Audiència Pública la sessió es realitzarà amb assistència presencial del regidor president, del regidor del Districte i de la secretaria.

La participació de les entitats veïnals i de la ciutadania es produirà de la forma següent i a través del canal que s’indica a continuació:

        L’enllaç per aquesta participació directa es farà arribar, amb instruccions per facilitar la connexió, per correu electrònic el mateix dia de l’Audiència Pública i només a les persones que hagin demanat expressament intervenir mitjançant aquest sistema.

Les peticions que s’hagin rebut a través d’aquest canal, seran presentades pel propi ciutadà/na. Serà el regidor president qui indicarà al ciutadà/na que pot presentar la seva pregunta/consulta/queixa. La resposta es donarà pel regidor de Districte. En cas que, per problemes tècnics o perquè no pugui assistir virtualment, la persona que hagi demanat intervenir no pugui connectar-se, les seves preguntes seran llegides i posteriorment respostes pel regidor del Districte.

Així mateix i sempre i quan sigui possible, les intervencions s’ajuntaran per temes per fer més àgil l’Audiència i per tal de facilitar la participació, es limitarà el número de preguntes a 3.

Es podrà presentar/demanar intervencions fins a les 17.00 hores del dia 16 de febrer.

D’altra banda, i com sempre, les peticions que no es contestin en la mateixa sessió de l’Audiència Pública seran contestades a través de l’IRIS en el transcurs del mes posterior a la sessió.

P.S.: Així mateix, i d’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de Fomentar la Participació Ciutadana (tractament 0181, foment de la participació ciutadana), legitimat d’acord amb el consentiment de l’interessat. Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre aquestes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades

Districte de les Corts

Departament de Serveis Jurídics – Secretaría

Ajuntament de Barcelona

Pl. Comas, 18

08028 Barcelona

93 291 64 38

[email protected]

www.bcn.cat/lescorts