CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA ORDINÀRIA D’ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ (ACPV)

Posted by

Anna Maria Oliver Borràs, Presidenta, i Antoni Gisbert Sempere, Secretari, ACPV, 30 de juny de 2021

Com cada any, mitjançant aquest correu et convoquem a l’assemblea anual de l’entitat, ara que les circumstàncies sanitàries ho permeten.

Al final d’aquest correu tens l’ordre del dia i, com marquen els estatuts, tens la documentació al teu abast a la seu de València, i a la junta directiva a la teua disposició per si vols cap aclariment.

Però a més, vull aprofitar per a donar-te les gràcies per haver fet possible el projecte de micromecenatge que posarem en marxa per a cobrir els costos del Mural Sonor.

I per últim, vull confirmar-te que som nosaltres, ACPV, qui des des de fa unes setmanes estem contactant via telefònica amb vosaltres; us demanem que ens confirmeu o que actualitzeu les vostres dades, atés que ens és indispensable per a fer la nostra organització més eficient i propera. En aquest mateix sentit, hem unificat els mesos de pagament de les quotes i passarem a cobrar-les el primer mes de cada trimestre, és a dir, gener, abril, juliol i octubre. Fins ara, una part de vosaltres estàveu pagant el segon mes del trimestre, i per tant vos giràvem el rebut a l’agost per exemple, tenint en compte que fem vacances eixe mes considerem més apropiat l’opció del primer mes de cada trimestre. També volem dir-vos que aquesta regularització no afectarà la quantitat anual que aboneu.

La Junta Directiva d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV), per acord de la reunió de 14 de juny de 2021, convoca l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de l’entitat, que tindrà lloc el divendres 16 de juliol de 2021, a la seu social de l’associació al carrer Sant Ferran núm. 12 de València, a les 17,00h en primera convocatòria i a les 17:30 h en segona convocatòria.

 

ORDRE DEL DIA

1.- Salutació de la Presidenta i justificació de la convocatòria

2.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior

3.- Lectura i aprovació, si escau, de la memòria d’activitats de l’exercici 2020.

4.- Examen i aprovació, si escau, dels comptes i balanços de l’exercici 2020.

5.- Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost del període 2021.

6.- Altres qüestions

A l’assemblea podran participar totes les persones que estiguen al corrent de les seues quotes a data 31 de maig de 2021.

Si desitgeu consultar la documentació amb antelació a l’assemblea, podeu fer-ho acudint al departament d’Administració de la nostra seu central, el qual us la facilitarà, prèvia acreditació que sou membres de l’entitat.