Comissió Consultiva d’ecologia, urbanisme, infraestructures i mobilitat

Posted by

Districte de les Corts, Departament de Serveis Jurídics – Secretaría, Ajuntament de Barcelona, 24 de febrer de 2021

Per indicació del conseller president de la Comissió Consultiva d’ecologia, urbanisme, infraestructures i mobilitat, us adjuntem la convocatòria de la sessió ordinària no presencial de la Comissió Consultiva que, amb motiu de l’actual situació sanitària derivada de l’afectació del Covid-19 i d’acord amb el que estableix la normativa sanitària vigent, amb limitació d’aforament de les reunions, es celebrarà sense presència ciutadana el proper 1 de març de 2021 a les 17 h. al Saló de Plens, plaça Comas, 18 soterrani 1

El seguiment de la sessió es podrà fer per streaming a través de la pàgina web del districte: https://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca o directament en aquest enllaç del canal YouTube: https://youtu.be/VkAPcbkoz-c

Per part dels membres de la Comissió Consultiva la sessió es realitzarà amb assistència presencial d’una part dels membres de la Comissió Consultiva en el Saló de Plens del Districte de les Corts.

La participació de les entitats veïnals i de la ciutadania es produirà de la forma següent i a través del canal que s’indica a continuació:

· Participació virtual en directe: per fer les peticions i la sol·licitud de participació directa, s’ha de fer mitjançant reserva prèvia en el correu electrònic serveisjurí[email protected] fins a les 17 hores del dia 28 de febrer únicament sobre els temes concrets dels punts de l’ordre del dia que figura en la convocatòria.
L’enllaç per aquesta participació directa es farà arribar, amb instruccions per facilitar la connexió, per correu electrònic el mateix dia de la sessió i només a les persones que hagin demanat expressament intervenir mitjançant aquest sistema.

Les peticions que s’hagin rebut a través d’aquest canal, seran presentades pel propi ciutadà/na. Serà el conseller president qui indicarà al ciutadà/na que pot presentar la seva pregunta/consulta/queixa i respostes per un tècnic o conseller de Districte que correspongui en cada cas. En cas que, per problemes tècnics o perquè no pugui assistir virtualment, la persona que hagi demanat intervenir no pugui connectar-se, les seves preguntes seran llegides.

P.S.: D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de Fomentar la Participació Ciutadana (tractament 0181, foment de la participació ciutadana), legitimat d’acord amb el consentiment de l’interessat. Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre aquestes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades

Recordem a les persones que demanin intervenir mitjançant participació directa, que la sessió es gravarà en streaming i per tant la seva participació serà retransmesa en directe, i no podran gravar la sessió des dels seus ordinadors sense l’autorització expressa de la resta de participants

Pl. Comas, 18
08028 Barcelona
93 291 64 38
[email protected]
www.bcn.cat/lescorts