Comerç intercontinental

Posted by

Josep Juanbaró, [email protected] – SDRCA, Assoc. – Les Corts – 9 de desembre de 2021

SDRCA, Assoc. (2006) va idear, dissenyar, desenvolupar, i executar un projecte de foment del comerç entre Barcelona i països africans (2009)

Donat l’èxit que va tenir i que encara té, SDRCA, Assoc. (2021) vol tornar a reeditar-lo

El projecte es basa en persones de tres perfils:

  • comercials catalans que vulguin iniciar o desenvolupar comerç amb Àfrica
  • immigrats africans residents entre nosaltres
  • africans residents en països africans

Els immigrats africans fan de pont entre comerciants catalans i africans residents en el seu país d’origen

SDRCA, Assoc. va aconseguir fer dues llistes d’unes cinquanta persones tant de comercials catalans com d’immigrats africans ([email protected])