Com s’han de finançar les autopistes ?

Posted by

RACC, 5 d’octubre de 2021

Ningú no dubta que els hàbits de mobilitat de la societat estan canviant i, per això, temes d’actualitat que afecten la nostra manera de moure’ns (peatges, patinets, bicicletes, transport públic…) han merescut una atenció preferent en aquesta edició de la Revista RACC. Les seccions habituals recullen els serveis i avantatges que incorpora el carnet del Club per millorar la qualitat de vida de les persones, com també un repàs de l’actualitat esportiva dels nostres pilots i competicions