Barcelona guanya verd: Cristóbal de Moura, eix verd

Posted by

Butlletí del Districte Sant Martí, 22 de gener de 2021

[email protected] més inclusiu i sostenible

Aprovat el següent tram de la transformació del carrer de Cristóbal de Moura, a la banda Besòs

La transformació d’aquesta via en un eix verd i pacificat continuarà amb la 2a fase de remodelació entre els carrers del Maresme i de Josep Pla, un pas més en la millora de la connexió al districte i, concretament, a la zona del [email protected]

Es preveu que les obres comencin el gener del 2022 i que en catorze mesos es completin els treballs. El projecte inclou la construcció d’un gran espai central amb zones d’estada i lleure i jocs infantils, voreres, un carril bici i un carril de servei.