Audiència Pública de l’Estat del Districte de les Corts

Posted by

Serveis Jurídics Les Corts, 26 de març de 2021

Per indicació del regidor president del Consell del Districte de les Corts, us adjuntem la convocatòria de la sessió ordinària no presencial de l’Audiència Pública de l’Estat del Districte de les Corts que amb motiu de l’actual situació sanitària derivada de l’afectació del Covid-19 i d’acord amb el que estableix la normativa sanitària vigent, amb limitació d’aforament de les reunions, es celebrarà sense presencia ciutadana el proper 15 d’abril de 2021 a les 17 h al Saló de plens del Districte, plaça Comas, 18 planta soterrani 1.

El seguiment de la sessió es podrà fer per streaming a través de la pàgina web del districte: https://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca i de la plataforma digital de participació de l’Ajuntament de Barcelona o directament en aquest enllaç del canal YouTube: https://youtu.be/c9tkABMbQuA

Per part dels membres de l’Audiència Pública la sessió es realitzarà amb assistència presencial del regidor president, del regidor del Districte i de la secretaria.
La participació de les entitats veïnals i de la ciutadania es produirà de la forma següent i a través del canal que s’indica a continuació:

· Participació virtual en directe: per fer les peticions i la sol·licitud de participació directa, s’ha de fer mitjançant reserva prèvia en el correu electrònic [email protected], o be mitjançant el registre previ a la plataforma decidim. Barcelona en el següent enllaç: https://www.decidim.barcelona/assemblies/audiencia-lescorts/f/4030/meetings/4329

L’enllaç per aquesta participació directa es farà arribar, amb instruccions per facilitar la connexió, per correu electrònic el mateix dia de l’Audiència Pública i només a les persones que hagin demanat expressament intervenir mitjançant aquest sistema.

Les peticions que s’hagin rebut a través d’aquest canal seran presentades pel propi ciutadà/na. Serà el regidor president qui indicarà al ciutadà/na que pot presentar la seva pregunta/consulta/queixa. La resposta la donarà el regidor de Districte. En cas que, per problemes tècnics o perquè no pugui assistir virtualment, la persona que hagi demanat intervenir no pugui connectar-se les seves preguntes seran llegides per una tècnic/ca del districte de les Corts.
Així mateix, i sempre que sigui possible, les intervencions s’ajuntaran per temes per fer més àgil l’Audiència, i per tal de facilitar la participació, es limitarà el número de preguntes a tres.
Es podrà presentar/demanar intervencions fins a les 17.00 hores del dia 14 d’abril.

D’altra banda, i com sempre, les peticions que no es responguin en la mateixa sessió de l’Audiència Pública seran contestades a través de l’IRIS en el transcurs del mes posterior a la sessió.

P.S.: Així mateix, i d’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de Fomentar la Participació Ciutadana (tractament 0181, foment de la participació ciutadana), legitimat d’acord amb el consentiment de l’interessat. Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre aquestes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades”

Recordem a les persones que demanin intervenir mitjançant participació directa, que la sessió es gravarà en streaming i, per tant, la seva participació serà retransmesa en directe. Recomanem mantenir oberta la càmera de vídeo durant tota la sessió per tal que es vegi a tots els participants en la sessió com a senyal de respecte amb la resta d’intervinents. No obstant això, podran mantenir apagada la càmera en cas que no vulguin que la seva imatge sigui retransmesa per streaming.

Els hi recordem que a no ser que es disposi del consentiment exprés i explícit de les persones intervinents a la sessió, no es podrà captar la seva imatge i/o veu per mitjans tecnològics, a fi de preservar el dret a la protecció de dades personals de les persones intervinents.

Districte de les Corts
Departament de Serveis Jurídics – Secretaría
Ajuntament de Barcelona

Pl. Comas, 18
08028 Barcelona
93 291 64 38
[email protected]
www.bcn.cat/lescorts