ALUMNES EN PRÀCTIQUES

Posted by

Josep Lafarga – Secretari general – Gremi d’Editors de Catalunya, 6 d’abril de 2021

L’Escola del Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya ens comunica la possibilitat d’acollir alumnes en pràctiques.

Són 12 alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior de Gràfica Publicitària que han de realitzar un màxim de 280 hores de pràctiques en Centres de Treball amb un conveni de pràctiques no laborables amb el Departament d’Ensenyament.

Les tasques que poden realitzar són tasques de disseny i creació de qualsevol producte gràfic, en la seva fase inicial fins a l’art final. En annex trobareu les tasques que poden realitzar segons el seu CV formatiu.

Els interessats poden posar-se directament en contacte amb l’Escola Antoni Algueró.

Clàudia Malaret Nebot
Alumnes en Pràctiques
ESCOLA ANTONI ALGUERÓ – Fundació Privada Indústries Gràfiques de Catalunya
Correu-e: [email protected]
Telèfon: 93 473 89 84 – 608 41 91 24
Pàgina web: www.escolaalguero.com

Mob. 685 515 912
[email protected]
www.gremieditors.cat

València, 279, 1r1a
08009 Barcelona
Tel. 93 215 50 91