Actualitat programa BCN Interculturalitat

Posted by

BCN Acció Intercultural, Ajuntament de Barcelona, 18 de febrer de 2021

L’ENTREVISTA | Fàtima Hassoun: “Els projectes del Servei d’Interculturalitat de Sant Andreu són transversals i comunitaris”

Conversem amb Fàtima Hassoun i Youssef Bouajaj, tècnics del Servei d’Interculturalitat del Districte de Sant Andreu