ACTUALITAT DEL PROGRAMA BCN INTERCULTURALITAT

Posted by

Programa BCN Interculturalitat 2020, 14 d’octubre de 2021

Aquesta memòria mostra, per una banda, l’acció global del Programa: què s’ha aconseguit i quins han estat els objectius assolits. I per altra banda, de manera més específica l’acció de cada línia de treball al llarg del 2020.