ACTUALITAT DEL PROGRAMA BCN INTERCULTURALITAT

Posted by

Programa BCN Interculturalitat, 3 de juny de 2021

Nou Pla d’interculturalitat per avançar cap a una ciutat més inclusiva i lluitar contra les discriminacions

L’objectiu global del nou pla és avançar cap a una ciutat més intercultural a partir dels principis d’igualtat efectiva, reconeixement de la diversitat, interacció positiva i diàleg intercultural, per construir una Barcelona més inclusiva, dinàmica i justa, lluitar contra les discriminacions i afavorir la cohesió social, l’equitat i la convivència.