A l’hivern, la cosa va de Sants a l’Espai Avinyó

Posted by

Programa BCN Interculturalitat, 27 de gener de 2022

Un hivern ple d’eines, amulets i claus que obren portes als diversos sentits de les perifèries de la ciutat. És així com Orne Cabrita, narradori visual convidadi, ens ha proposat una mena d’inventari gràfic d’aquestes eines i una interpel·lació: si el Districte de Sants fos una capsa d’eines, què imagines que trobaríem a dins?