A concurs tres solars dels barris del districte per fomentar el verd i la biodiversitat

Posted by

Butlletí del Districte Sant Martí, 29 d’abril de 2022

Les entitats i la ciutadania que vulguin gestionar un hort urbà, un jardí o un espai de biodiversitat ja poden presentar els projectes per al concurs públic d’adjudicació de tres terrenys municipals situats als barris del Poblenou, el Parc i la Llacuna del Poblenou i la Vila Olímpica del Poblenou.