Comerç hispanoafricà

Posted by

Josep Juanbaró, [email protected] – SDRCA, Assoc. – Les Corts – 29 de gener de 2022

Només cal mirar el mapamundi per adonar-se de la gran influència que ha tingit l’Europa occidental en la configuració del món actual.

Tots aquests països hi han deixat, en uns menys i els altres més, una gran empremta:Àfrica, Amèica, Àsia, Oceania, in l’exploració dels pols

Una gran siberiòloga espanyola ens va parlar dels efectes de les diferents colonitzacions. En una escala de 0 a 10, atribuïa en un 8 la colonització de Sibèria, un 5 en les colonitzacions castellanes, i un 2 o un 3 en les colonitzacions angleses i franceses

La bondat de la colonització de Sibèria per part de Rússia l’atribuïa a l’acció dels monjos russos. La bona nota d’Espanya es deu a l’interès per urbantzar els territoris aconseguits

Les exploracions portugueses de l’Àfrica es van iniciar en l’exploració de Ceuta (1415). L’interès de Portugal en l’exploració de l’Àfrica occidental va culminar d’aguna manera quan va girar l’actual Sud-àfrica, trobant la comunicació de l’Atlàntic amb l’Índic (1488). Els portuguesos seguiren navegant en direcció del sibcontinent índic

La idea portuguesa procedia entre d’altres coses amb les dificultats creixents de navegació per la Mediterrània

M’atreveixo a manisfestar que el descobriment d’Amèrica (1492) va estar molt condicionat per la desfeta de Bizanci (1453). El món va caure en un gran forat, els països que hi estaven relacionat, si més no per comerç marítim, es van haver d’espavilar

Fa anys que estem molt relacionats amb Àfrica per les grans immigracions. Aquest fet ens ha deixat força despullats sobretot perquè no en sabem gairebé res d’Àfrica: gueres i desgràcies humanitàries, principalment

En la nostra pemsa escrita no podem gaudír del caliu dels pobles africans. Ara caldria conèoxer-lo

La nosta premsa diària acumula dos o tres notícies relacionades amb Àfrica. Una avaluació d’aquestes notícies ens duen cap un 20% migrat, relatives a informacions intríseques de les nacions africanes, La resta són informacions que ens relacionen amb l’Àfrica

El comerç africà (un 13%) és equipable al nostre país amb el que h ha amb Amèrica i l’Àsi. La resta és d’un 60% amb Europa. Com es pot veure aquest comerç és important. Tanmateix, caldia augmentar-lo en benefici de tothom