Concurs

Posted by

Ajuntament de Barcelona, Districte de les Corts, Departament de Comunicació – Barcelona, 14 de desembre de 2020

Pl. Comas, 18 – 08028 Barcelona – 93 402 70 00. [email protected],
ajuntament.barcelona.cat/lescorts

Us recordem que el proper dijous 17 de desembre de 2020 finalitza el termini per presentar la documentació del concurs de projectes expositius. Totes les sol·licituds presentades fora d’aquest termini no seran admeses.

En aquest enllaç podreu consultar tota la informació, les bases i els models de presentació (s’ha de presentar la sol·licitud de participació, la declaració responsable i l’autorització).

A més, us recordem que segons l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, és obligatori emplenar i presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (http://www.bcn.cat/tramits), seguint les instruccions indicades en el portal de tràmits. En el cas excepcional de presentació presencial, les sol·licituds i els documents es podran presentar a qualsevol de les oficines del Registre general dels districtes, gerències o instituts.