Presentació

La Veu d’Àfrica és una iniciativa per a projectar les realitats culturals africanes a Barcelona i al seu entorn.

La cultura d’un poble es manifesta no només a través de les Arts i les Lletres sinó a través de la forma de ser de les persones que el configuren. Les interaccions internes i externes s’expressen en el dret, en el comerç, en l’empresa, en l’organització social, en la família, en la religió, en la tecnologia, en la medicina, en l’educació,… La cultura està molt condicionada pel clima, el medi i la història.

Les relacions entre Europa i Àfrica són mil·lenàries. Tanmateix, hi ha un cert grau de desconeixement per part nostra de les cultures africanes. www.laveudafrica.com és la revista digital on poden convergir tots aquells coneixements que ens poden mancar per a copsar tot allò que és necessari per a una estreta col·laboració de persones de les dues ribes de la Mediterrània.

Una característica de La Veu d’Àfrica és que no té cap finalitat de lucre. La Veu d’Àfrica és oberta a tothom que vulgui enaltir-la.

Els objectius finals d’aquesta revista digital són aconseguir una àmplia difusió de coneixements i de vivències personals per anar creant un estat d’opinió dels seus lectors, tot basat en una creixent exigència de la qualitat dels articles.

També pretén despertar la curiositat, que ajudi a anar més enllà, en uns moments de creixents moviments de persones, que van i vénen, marcats per la interdependència dels habitants d’Euràfrica. La Veu d’Àfrica és un punt de trobada per a la reflexió i el major coneixement.

JOSEP JUANBARÓ
Editor