Visitar l’Àfrica

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 7 d’agost de 2017

La breu història de la SDRCA està farcida d’anècdotes inconfessables, que no es poden explicar perquè hi hauríem d’esmentar tant persones físiques com jurídiques

Només es pot esmentar el rebuig més frontal a tot allò que dugui l’etiqueta d’Àfrica

Sempre s’ha actuat en positiu davant l’arribada de persones de totes les macroregions africanes

Sense anar més lluny cal pensar en la possibilitat de visitar un a un els 55 països membre de la Unió Africana. Es poden representar dos casos extrems a l’hora de preparar la visita de l’Àfrica

Una possibilitat és agafar les vacances d’un mes per visitar un a un cadascun dels països. Necessitaríem 55 anys…!

Una altra posibilitat extrema és abandonar la feina durant 55 mesos per ser a cadascun d’aquests països un mes, significant 4 anys i uns 7 mesos

Considerant solucions intermèdies tampoc arribaríem a saber durant la nostra vida a saber de tot Àfrica, però vet aquí que per conèixer persones dels 55 països africans no ens cal sortir de casa perquè aquí hi tenim representants, si no tots d’una gran majoria de representants de tots els països de l’Àfrica

Això es podria anomenar turisme cultural sense sortir de casa. En efecte, tenim una oportunitat única de conèixer món amb l’única feina de localitzar-los per poder parlar amb ells

¿No seria una gran experiència amb un cost pràcticament nul de temps i de diners ?