Vida

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 1 de setembre de 2019

El Diccionari normatiu valencià afirma que vida és l’estat dinàmic dels éssers orgànics, caracteritzat pel fet de poder créixer i reproduir-se i per la capacitat d’adaptació i d’evolució davant dels diferents canvis en el medi

Quan pesa la vida ? Perquè encara hi ha laboratoris que busquen l’origen de la vida. Vida i mort són cara i creu de la mateixa moneda. La durada de la vida està molt governada pel seu medi ambient

Mentre que l’esperança ponderada de la vida al néixer a Àfrica és un pèl superior als 50 anys, en els països desenvolupats aquest índex sol superar els 80. Determinar la causa d’aquesta diferència és objecte d’estudi

De fet, la vida s’hereta dels nostres ancestres. Però, on és aquest punt primari de la vida ?

Quan jo era jove, volia enrolar-me en un labortori que estudiava l’origen de la vida, però vaig estar de sort perquè consideracions administratives van impedir que hi formés part.

Tot això continua essent una entelèquia