VIDA

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 14 de juny de 2019

Tothom neix, viu, i mor. La vida està condicionada per elements com ara el dormir, el menjar i el treballar o estudiar.

La societat s’estructura gairebé arreu per diferents classes socials amb una classe superior o benestant, unes classes mitjanes, i unes classes baixes, normalment establertes per la diferència entre despeses i ingressos

Els especialistes parlen de

  • inculturació
  • escolarització
  • esperança de vida al néixer
  • índex de desenvolupament humà

Mundo negro va definir la inculturació com tot allò que s’aprèn des del néixer sense que ningú t’ho ensenyi

L’escolarització no és a tot arreu perquè això depèn un aspecte social com ara la cultura d’un poble

L’esperança de vida al néixer és un càlcul matemàtic que assenyala el grau d’efectiviat de la sanitat en la salut d’una comunitat cultural

L’índex de desenvolupament humà és un càlcul simple entre la quantitat d’ingressos familiars, la formació, i la salut. Els països més avançats, inclosa Espanya, solen tenir índexs superiors al 0,800.

Excepte el nord d’Àfrica amb un índex de 0,706, l’Àfrica negra sol tenir índexs molt baixos de 0,200 a 0,300 encara que també n’hi ha al voltant de 0,600

El grau d’inculturació és molt important perquè defineix la persona del futur. Com a exemple, una noia africana va venir aquí per un màster sense saber què era una forquilla

Aquest mal l’han passat els immigrats arribats a casa nostra. Al començament són receptors de forts bombardejos racionals i emocionals, però tots se’n surten com poden. S’equivoca qui confon la inculturació amb la intel·ligència.

La creativitat segueix una norma semblant perquè depèn de la formació, una experiència i un ambient. Com a gran creatiu, vam compartir el nostre temps amb en Salvador Dalí