Vehemència

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 26 de novembre de 2017

La meva ascendència és plural. Vinc del Pallars, el Barcelonès i el Bages. Casat a la Noguera. La meva descendència nasqué a Barcelona

Encara que la meva família és de procedència catalana, us puc dir que en els meus parents hi ha una gran varietat de pensaments definits per la geografia

Em considero intercultural. La meva manera de ser ha fet que jo destil·li continuament els valors de cada lloc on tinc arrels

Això m’ha facilitat el contacte amb persones d’altres procedències, com ara africans de molts llocs d’Àfrica

La meva estada al Camerun va demostrar definitivament que no era a casa meva tot i que coneixia els meus socis des de feia una dècada de mitjana

A l’Àfrica les coses han d’estar molt ben canalitzades. Els afers són afers aquí i a tot arreu perquè s’ha d’anar molt en compte amb l’ús dels diners. Oimés quan el volum dels diners comença a ser important

No s’ha de delegar a ningú l’ús de diners. De fet, no és qualitativament diferent d’aquí, però hi entren més elements d’inseguretat

No ha de fer mandra desplaçar-s’hi, ni tampoc evitar una estada llarga. Tot ha quedat molt ben lligat. No és pot deixar res per verd

L’assessorament legal és vital. Ha d’estar coordinat per un bufet d’advocats d’aquí. No s’ha de delegar res a ningú

Les operacions a l’Àfrica poden arribar a ser molt arriscades, però els beneficis poden arribar a ser espectaculars

S’han de garantir les millors condicions de treball dels assalariats perquè al final seran els qui portaran els processos de manteniment i de producció. En aquest sentit s’hauria d’arribar a acords sòlids amb les patronals

Tot i que les relacions econòmiques són importants (al voltant del 13% de les relacions comercials relacionades amb casa nostra), també cal dir que han estat molt treballades

Àfrica ens ven sobretot productes del sector primari, nosaltres hi aportem tota mena de productes més o menys sofisticats

El que a mi realment em preocupa és si aquestes relacions comercials aporten un creixement de l’índex de desenvolupament humà a les comunitats africanes

Cal arribar a acords amb les patronals africanes perquè els assalariats a l’Àfrica puguin tenir un millor nivell de vida, una major formació, i una millor salut

Plantejo aquest acord amb la major vehemència