Treballar

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 3 de juliol de 2018

Hi ha una dita que afirma que treballar és el mateix que fer feina. Segons el Diccionari normatiu valencià, treballar es fer un esforç continuat, físic o mental, en l’execució d’alguna cosa, especialment pel guany que s’obté o per l’obligació del càrrec o de la professió, però faena és el treball que es fa per obligació o professionalment.

Tanmateix, allò que més diferencia treball i fer feina és que treballar és produir profit o fruit. Una persona pot dedicar gran part del temps a treballar, però per això li cal fer feina, una tasca ineludible per avançar en el treball. Es podria dir que fer una tasca de manteniment és feina, però no té un profit sense emmarcar-lo dins el treball

Una clara comprensió del treball i de la feina és essencial per al desenvolupament d’una funció de treball. La definició de funcions de treball varia molt pel volum d’assalariats d’una empresa. No és el mateix la coordinació entre treballadors en una empresa de 10 assalariats que en una de 1.000 o més

Els països africans solen tenir empreses situades en el sector primari, producció o transformació. És essencial que el món empresarial africà s’expandeixi cap el sector secundari perquè ja hi ha un bon nombre d’empreses en el sector serveis

Resumint, l’Àfrica necessita fer un esforç cada dia més important en el món de l’empresa, en general. Hi cal desenvolupar cada dia més organitzacions productives i de serveis

La nostra experiència diu que s’ha de donar, cada cop més, responsabilitats específiques als assalariats. No és anormal comptar amb assalarials que poden ser els membres de la de la direcció fins l’empleat amb menors responsabilitats

Resumint, s’ha de crear a l’Àfrica una cultura empresarial important. Partint d’una bona estratègia, es poden aconseguir grans resultats que poden afavorir els seus empleats i les seves famílies perquè el món del treball ha d’aportar una forta embranzida a la pròpia societat africana