Transferència

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 17 de maig de 2019

He provat de fer dues vegades transferència de tecnologia entre dos laboratoris. Ho he provat jo sol sense ningú altre, però “si no vols caldo, dues tasses”

No es pot dit categòricament que aquests intents hagin caigut en via erma perquè els meus treballs han quedat escrits damunt paper. En ambdós casos el que ha privat ha estat el meu entusiasme fins a tancar barraca

Els dos laboratoris eren a l’estranger. La collita va ser molt satisfactòria per a mi i per als transferits a nivell particular. Tot va ser la necessitat peremptòria de disposar de tot allò que manen les línies de recerca

Els resultats no foren balders perquè un dia vaig enganxar una persona llegint la meva tesi. He de dir que no vaig poder tancar el cicle en el calendari general. Només vaig tenir temps de redactar alguns informes dirigits als meus superiors

El factor temps és molt important quan estàs produint i analitzant.

Quan li comento això a una becària camerunesa, em diu que ja ho sabia perquè ella treballava entre dos directors, un d’aquí i un altre d’allà. A ella només li calia treballar seguint les pautes d’ambdós professors

El tema de la transferència de tecnologia és molt important en general i per al continent africà. Considero a més que les universitats africanes tenen un important paper en el desenvolupament nacional

L’activitat que es fa des del Camerun encara que molt imortant no és massa falaguera. Estem parlant d’un país de l’Àfrica tropical on la prioritat és posar el plat a taula per davant del saber