Transferència de tecnologia

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 20 de juliol de 2017

Es pot dir que el nostre país és el melic del món. Això ho refrenda el fet que hagin vingut a treballar-hi i viure-hi persones de tots els continents

Des d’un punt de vista geològic es pot parlar d’Euràfrica i d’Euràsia. Resumint: Eurafràsia. Les plaques tectòniques manen

El països africans malden per captar inversions. El nostre país ha fet i continua fent gestos per la inversió estrangera perquè casa nostra continua essent relativament pobre si el comparem amb alguns de no pocs socis de la Unió Europea

Conseqüentment no és lleig buscar inversors. No tots els inversions que arriben a països africans són netes. Malauradament no poques empreses estrangeres només entenen Àfrica com a font d’espoli

Alguns donen als seus empleats africans el mínim que poden. No s’ocupen de la seva formació ni de la seva salut perquè per això són africans.

La SDRCA ha mantingut converses amb aquesta mena d’empresaris que només busquen lucre on no arriben els nostres mitjans de comunicació

El nostre país pot donar molta feina i riquesa als africans que viuen amb nosaltres formant una cadena de transmissió de transferència de tecnologia i de coneixements fins a països africans. Sempre a favor de les tres parts…!