Tòpics

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 17 d’octubre de 2019

Els darrers anys han vist a la palestra la importància de la dona africana escampada arreu del món. Es diu que les dones africanes eren les responsables d’aixecar tot un continent

Jo n’he vistes al Camerun posant-se al davant de projectes que han de repercutir en les llars africanes, però s’ha de viure als marges dels tòpics

Les realitats són més crues que els coneguts estàndards. He trobat noies que, malgrat haver cursat estudis universitaris, el seu desenvolupament es queda en l’escolaritat sense adonar-se’n

Cal picar pedra molt sovint perquè, si no, les coses es refreden. Les noies africanes necessiten de cara al seu desenvolupament personal com totes les dones del nostre país l’ajut d’altres dones per tenir els fills ben guardats així com tasques de neteja entre d’altres

Em dol veure que amb l’actual generació de dones africanes serà necessari esperar-ne d’altres que enfilin un progrés personal i col·lectiu

Jo sempre he estat al costat de dones que han volgut fer progressos personals, però això costa temps i perseverància. La femenitat és del tot necessària