Togues i bisturís

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 10 d’octubre de 2017

Les males llengües diuen que malament quan s’ha de raure amb metges i advocats

Un cas clar és la mala intervenció inicial de l’Organització Mundial de la Salut en la passa d’ebola a l’Àfrica occidental. Aquesta intervenció fou caòtica, però es va adreçar cap el final de l’epidèmia

Recordo les improvisades, però efectives, reaccions dels africans per posar un alto a aquesta malaltia tan perniciosa

Davant els desastres que es van veure al nostre país no s’hi posar remei fins recordar la llei l’ordre

És el que va passar al Senegal, només van resultar infectades una dotzena de persones a qui van restaurar la salut, s’hi va posar remei. Hauríem de preguntar a les autoritats del Senegal quines mesures van ser determinants

Fent el salt cap el món de la jurisprudència, no sembla lògic que unes persones d’una cultura jutgin persones de cultures molt allunyades. O és que els europeus tenim sempre la raó ?

El Tribunal Penal Internacional peca una mica d’aquesta acció esbiaixada. Encara que aquest tribunal tingui lletrats de totes les cultures del món tampoc podria ser mai del tot just

Tots sabem que a l’Àfrica hi ha hagut criminals consumats, però des de la nostra òptica. No dono a aquests elements incontrolats indulgència, però, per estar-ne més segur, jo hauria de ser del mateix poble que l’investigat per poder discernir el grau o nivell de culpa d’aquest criminal

Què vull dir amb tot això ?

Senzillament que s’ha d’infondre als nens un ensenyament aclaridor per tal que un cop més grans no prenguin solucions errònies

Com es fa en salut, s’han de prendre mesures preventives i fer diagnosi precoç. Davant de l’expressió de que todo el mundo es bueno cal aplicar una acció severa en el camp escolar i social