Sumèria

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 15 de març de 2019

Jo sóc del pensament que Sumèria fou la primera civilització humana. Va aparèxer fa uns 8.500 anys. He sentit negroafricans que reivindiquen un calendari cap l’any 5.000 Això seria una mostra de civilització

Tigris i Èufrates serien els rius on s’allotgeria la civilització sumèria tal com ho esmenta la Bíblia. No crec massa en coincidències per la qual cosa es pot dir que l’home va nèixer a Sumèria per quant la forma de vida seria semblant a la que tenim tots al món

És l’home que s’adapta a viure entre d’altres. L’home que ja disposa d’oficis per guanyar-se la vida. El fet que nosaltres visquem enmig de mòbils i aparells electrònics no ens ha de fer-nos perdre la vista d’un escenari que es repeteix des de fa només uns 10.000 anys

Anem a una velocitat de vertigen gràcies a les noves tecnologies, però en aquella època ja hi havia molts oficis que encara es conserven avui dia com ara paletes, llauners, mecànics, pastors, metges, pagesos… Estem vivint en un bri del temps de la Terra

Vaig fer un càlcul aproximat sobre el nombre de generacions des de l’edat de Crist. Surten unes 5 generacions per cada 100 anys, la qual cosa significa 100 generacions amb la salvetat d’un taxista expert en aquests temes que em va dir 67.

Des de la presència dels sumeris han passat menys de 500 generacions que no és pas massa que diguem, la Humanitat va néixer fa no res. Un altre punt de referència és l’ocupació per persones procedents de Sibèria del continent americà, ara fa uns 15.000 anys

Aquestes edats demostren l’esclat de l’home en tot el planeta com ara el posterior antic Egipte. Quan anava a l’escola, no recordo que ens expliquessin aquesta dimensió temporal del nostre món ni la continuïtat de certs oficis que també va passar a l’Àfrica

Això suggereix que l’èxit de la indústria no depèn del camí