Sotragades en el camí de l’èxit

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 1 d’octubre de 2017

S’han de fer grans replantejaments per resoldre els problemes de països africans perquè ens afecten plenament

S’han d’obrir grans marcs de reflexió per a dur a terme grans projectes perquè s’ha arribat a un moment que ja no hi caben més polítiques de pegats

Encara que a Europa no se’n parli massa, s’hi està treballant o s’hi treballa d’amagat. Àfrica és la perla negra del món, però això no pot continuar així

Estats Units, malgrat la llunyania, hi està molt interessat per trobar-ne una sortida airosa. La prova de tot això la trobem en manifestacions fetes per presidents com ara George Bush fill o Barack Obama

Aterrats per la situació política de la gran majoria de països africans només poden expressar la seva solidaritat amb frases com aquestes. George Bush fill: “la solució és en els microcrèdits”. Barack Obama: “els problemes africans només poden ser resolts per africans”

Com veieu el panorama és molt dessolador, no hi ha bri d’esperança per salvar 1.000 milions de persones que van a la deriva

Aprofito per exposar la meva opinió sobre els microcrèdits. En principi la idea és bona, però cal estar alerta dels usurers perquè les persones necessitades s’avenen a tot encara que sigui per posar-se una corda al coll

El comerç just també és una bona idea, però cal reconèixer que té un abast molt limitat. No soluciona res a llarg termini. És allò que diuen: “pan para hoy, hambre para mañana”. Tampoc pot substituir el comerç al que estem habituats, no és una solució general ni que pugui ser generalitzada

Encara que pugui perjudicar a curt termini països rics, considero que en el comerç franc s’hi podrien trobar solucions