SDRCA

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 1 de desembre de 2017

El projecte de la SDRCA “BARCELONA, DRASSANES PER ÀFRICA®” no està pensat per fer-lo d’una forma dirigida sinó acompanyats per altres entitats vincuades amb l’Àfrica

Com que la SDRCA normalment es mou d’una forma pseudoteòrica dins el camp de l’ajut humanirari, ha optat fins aquest any de fer una sèrie de donacions. Durant anys ha aportat una gran quantitat de recursos econòmics a les següents organitzacions

Acción contra el Hambre

ACNUR

Aldeas Infantiles SOS de España

Casal dels Infants

Creu Roja / Cruz Roja

Fundació La Marató de TV3

Fundació Pasqual Maragall

Mans Unides / Manos Unidas

Metges del Món

Metges sense Fronteres

Missioners Combonians

Oxfam Intermón

Petits Músics del Món

UNICEF

Ha estat trist observar que la comunicació no hagi estat biunívoca perquè no n’hem aconseguit cap mena de vincle. Fa la impressió que el terme “unitat d’acció” no figuri en els seus estatuts

D’altra banda el nostre públic ha desconsiderat la SDRCA quan ha vist que col·laborava amb entitats humanitàries

Quant al tema de les administracions públiques no hem aconseguit gran cosa quan només demanàvem assessorament sense diners per enmig

Quant al tema dels nostres voluntaris poques persones volen ser-ho a nivell formal. Això és nogensmenys enriquidor perquè les aportacions han estat ben acollides.

Tenim un munt d’entitats que a l’espera que moltes persones es decideixin a contribuir econòmicament a canvi de consultes de cara a una aportació corporativa a l’Àfrica

Fem una crida perquè tota persona que tingui experiència africana aporti articles que puguin ajudar d’altres persones interessades en Àfrica

La SDRCA fa 12 anys el proper 13 de gener de 2018. Durant aquest temps hem pogut fer un intens aprenentatge d’Àfrica i dels africans. La SDRCA té 3 vessants corporatius:

  • contribució dels immigrants en les seves terres d’origen
  • estimular l’esperit emprenedor dels africans en el seu medi habitual
  • afavorir famílies africanes residents a l’Àfrica en tot allò que faci referència a un augment de l’IDH (índex de desenvolupament humà)

Està clar que no abordem els africans de forma general sinó concreta. La SDRCA rstà abocada a col·laborar amb altres entitats d’una forma totalment desinteressada. Som gent oberta, no tenim esperit de barraqueta

Àfrica necessita esforços col·legiats per tal de gestionar bé el recursos, per això us demanem que participeu activament en el Parlament africà de Barcelona