Sanitat

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 15 de desembre de 2017

La salut es pot definir com un estat de benestar personal. La salut ha esdevingut el principal problema en molts països africans

L’esperança ponderada de vida al néixer és d’uns 51 anys al conjunt d’Àfrica. Per fer-ho més entenedor, la piràmide d’edats de l’Àfrica és equivalent a la que hi havia a Espanya l’any 1900

El sistema sanitari sol ser una combinació de medicina privada, mútues i seguretat social

L’accés als metges no sol ser en general un problema, però sí que ho és el dispensari de medicaments que només les mútues solen facilitar. En d’altres casos, molts africans no tenen prou diners per a pagar-los…

Els hospitals solen ser els principals centres de salut així com les consultes d’entitats humanitàries com les oenagés. Molts hospitals tenen probremes d’infraestructures

S’hi poden trobar molts bons metges, però no solen disposar de prou recursos sanitaris com ara màquines o instruments per a l’anàlisi i l’observació

Un cas conegut és el pare d’una noia camerunesa a qui no van poder fer-li diàlisi, es va morir poc després dels 50 anys. També es pot donar el cas que el personal sanitari no sàpiga fer funcionar els equipaments

A l’Àfrica la medicina no és sempre motiu de preocupació perquè hi ha mútues muntades com a cooperatives de salut per atendre també comunitats rurals

El principal problema no és a hores d’ara fer més hospitals sinó que cal dotar els existents de tots els dispositius necessaris per poder fer el dignòstic i el corresponent tractament

Un aspecte molt important és dur a terme campanyes de prevenció i diagnòstic precoç. Els coneixements dels metges solen ser de primer nivell, però estan afectats per escadusseres infraestructures. Abans de fer nous hospitals cal dotar completament els existents

La SDRCA va repartir 900 exemplars del seu llibre MALADIES (SDRCA, 2016) per promoure entre la població de Yaünde la necessitat de la prevenció i la detecció precoç