Sanitat als països africans

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 4 d’agost de 2017

La SDRCA continua treballant el tema de la sanitat en països africans. La SDRCA n’ha publicat dos llibres: “Sanitat a l’Àfrica” (2015) i “Maladies” (2016)

Del llibre “Maladies”, escrit completamen en francès, se’n van repartir 900 exemplars entre la població de Yaünde”

El grup de treball de la SDRCA (CLUB15) es cuida de determinar quins són els sistemes sanitaris de l’Àfrica (2015-2017)

Des d’Algèria ens han advertit de la dificultat que trobarem a l’abordar aquest tema, però ens desitgen sort. Si hi ha persones de casa nostra que s’hi vulguin adherir, sereu benvinguts

Podem fer una anàlisi del que passa al Camerun. Hi ha un sistema sanitari universal. La gent hi té lliure accés. El metge atendrà al malalt, però, un cop feta la recepta dels medicaments, arriba un altre estadi. La compra dels medicaments va a càrrec del pacient

És corrent que algun malalt no tingui prou diners per comprar la medicació. Molts hospitals no disposen de la instrumentació suficient, però accepten donacions

Aquesta situació tan dura es pot solucionar adherint-se a mútues privades que exigeixen quotes que no tothom pot pagar. Com es pot veure aquest sistema no respon a la seguretat nacional

Un exemple cru d’aquestes situacions l’explica una noia el pare de la qual va morir poc després d’haver fet 50 anys perquè no hi havia servei de diàlisi

Sanitaris de casa nostra afirmen que la causa no fou la manca de l’aparell sinó la manca de formació per fer-lo anar