Sàhara

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 16 d’octubre de 2017

El desert del Sàhara és el desert de les seves característiques més gran d’arreu del món. Ocupa poc menys del 54% de la superfície de la Federació Russa

El desert del Sàhara està poblat encara que pugui semblar el contrari. Hi habiten diferents pobles entre els quals destaquen els famosos tuareg, els homes blaus del desert

Sembla ser que el desert del Sàhara era una zona plenament fèrtil fins fa encara no 20.000 anys. Per poder comparar, es pot esmentar Mesopotàmia amb una antiguitat d’uns 12.000 anys, la civilització més antiga que se sap

Les causes poden ser les mateixes, encara amb no tanta extensió, que els processos de desertificació de les nostres contrades. Tot i que sembla mentida, la vegetació lluita contra la desertificació, però de vegades la natura determina el sentit de la balança en aquests fenòmens

Es fascinant veure persones que tenen el desert com a casa pròpia. Els qui viuen al desert, tal i com es podria pensar, ho fan amb una saviesa extraordinària

Cal dir que aquestes persones no viuen deslligades del que passa a la resta de món. Hi ha persona que fa narrativa del desert, normalment persones alienes al Sàhara, fent discursos que de vegades no arriben a transmetre l’essència dels pobles saharians

Seria bo plantejar-se almenys una parcial reforestació d’aquest desert encara que només fos per donar una vegetació suficient al Sahel, la part sud del desert

Els homes del desert tenen tot una filosofia de la vida, una part de la qual potser ens falta a nosaltres perquè saben gestionar els recursos que tenen a l’abast així com una filosofia única de la vida