Saber com, on, quan, quant, què

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 5 de juny de 2019

Aquí no tenim el costum que per exemple té França per a muntar els anomenats debats nacionals. Aquests esdeveniments serveixen per garbellar l’opinió de tota la ciutadania francesa. No són només útils sinó pràctics

El nostre país no organitza aquests actes, però jo voldria disposar de l’opinió de totes les persones amb acreditada nacionalitat espanyola sobre la presència no només de nord-africans sinó també de negroafricans

Potser les autoritats n’han fet estudis, però volem saber el que diuen perquè sembla que estiguem parlant de secrets

És essencial que Barcelona es converteixi en un centre internacional sobre Àfrica i els africans. Una de les possibles iniciatives és fomentar el comerç amb Àfrica (import / export) a partir de comerciants i immigrats de casa nostra per trobar mercats a l’Àfrica

Una altra posibilitat és crear una biblioteca virtual (afroteca) escrita indiscriminadament en anglès, castellà, català, francès i portuguès. Es crearien grups de treball que milloraran wikipedia mitjançant afroteca

Aquesta feina és inscrita en el projecte global “Barcelona, drassanes per Àfrica” de la SDRCA perquè la SDRCA està associada a l’Associació d’Universitats Africanes (AAU, Accra)