Rovell

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 22 de juny de 2018

Sempre m’han agradat les llengües, però són el castellà i el català les que millor domino. Durant períodes llargs de la meva vida m’he expressat de forma molt correcta tant en francès com en anglès.

La meva passió per les llengües no ha pogut evitar que hagi perdut l’alemany i el llatí. Va arribar el moment que em vaig plantejar d’estudiar durant mesos neerlandès, japonés, basc, rus i àrab

Ni al rus ni l’àrab no hi vaig arribar encara que són llengües de primera divisió. Les Nacions Unides reconeixen 8 llengües de treball: alemany, anglès, àrab, castellà, francès, japonès, mandarí, i rus. Totes poden ser traduïdes entre si

Les nostres relacions amb l’àrab són realment escadusseres perquè molts dels noms de localitats del nostre país tenen significat en àrab, per posar un exemple direm Calaf que ve de la paraula àrab Khalaf. Són reconegudes com derivades de l’àrab tots els noms de les localitats començades per Al- o Beni-

Molts magribins, quan arriben aquí, llegeixen perfectament molts topònims en àrab. La nit dels temps ha caigut damunt nostre perquè no som capaços de llegir en el passat

Tanmateix sabem que a Ceuta i Melilla a part deparlar en castellà, Ceuta parla també àrab, i Melilla parla amazic com molts del magribins que han arribat a casa nostra. Ceuta esà aparellada amb Tànger, i Melilla ho està amb Nador

Això no obstant, el coneixement mutu de l’àrab i el castellà és encara a les beceroles. Un cas especial és el d’una parella mixta hispanoàrab que s’ha decidit a traduir literatura àrab al castellà. És una bona iniciativa per acostar-nos a una veritable realitat