Retorn als orígens ?

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 11 de juliol de 2017

La SDRCA ha detectat en els darrers temps una tendència a qüestionar el Cristianisme entre negroafricans residents a casa nostra

Aquest fet pot dir moltes coses, sobretot a favor de l’Església Catòlica perquè admet aquest debat

Després buscarà la millor estratègia de cara el que en diuen retorn als orígens, tot tornant a les religions naturals corresponents a la seva ascendència

Un debat com aquest molt probablement no es podria fer a l’ombra de l’Islam amb el risc que els protagonistes fossin declarats apòstates, però considero que un negroafricà musulmà, inclús si això fos possible, tornaria a la religió actual

S’ha de recordar que el gran èxit que l’Islam ha tingut a l’Àfrica es basa en les similituds que tenia amb les religions naturals

L’Església és qui més pot avaluar aquest corrent per trobar-hi remei si és que és significatiu

L’Àfrica actual fa dos viatges en paral·lel: el retorn al passat i l’anada cap el futur, però tot en temps present, la cosa no és fàcil perquè ha de retocar el motor quan és en marxa

Els governs africans han de triar bons ministres arran dels retrets que es fan durant l’època colonial, havent de reconèixer la bona feina que les missions hi han fet, fan i faran

Només cal considerar la seva intervenció amb les seves xarxes educatives i sanitàries, per posar-ne d’exemple. Per una avaluació més gràfica, podeu consultar el mapa de les religions d’Àfrica (www.SDRCA.es)

No es pot concebre actualment l’Àfrica sense la presència de les seves religions